Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Moder Jords Massiva Ekonomiska förening

"Föreningen skall för medlemmarna skapa en plattform för konstnärligt skapande och scenisk konst genom att utnyttja medlemmarnas olika kunskaper, erfarenheter, kontakter och materiella resurser inom området. Medlemmarnas ekonomiska intressen tillgodoses gneom att minska personliga utgifter och eventuellt öka föreningens inkomster. Medlemmarna deltar aktivt med personliga arbetsinsatser inom konstnärlig och'eller administrativ verksamhet. Föreningens verksamhet består bland annat av: - att skapa tillfällen till framträdanden och utställningar då medlemmarna har en möjlighet att exponera sin musik och'eller sina verk. - att ge ut grammofonskivor, skrifter etc, med föreningens medlemmars material. Föreningens målsättning är: - att hjälpa fram varandra och ge medlemmarna en möjlighet att exponera sitt arbete för en större publik. - att köpa in utrustning till en fungerande inspelningsstudio."
Finns i branscher på Wedoo: Inspelningsstudio - Konst
Org.nr: 769606-1493
Företagsform: Ekonomisk förening