Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Wrå tryck EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sörja för medlemmarnas behov av främst antroposofisk men också annan litteratur, genom förlags- och tryckeriverksamhet och därmed sammanhängande verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Tryck
Org.nr: 716421-7213
Företagsform: Ekonomisk förening