Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sotarverket AB

"Bolaget ska utföra tjänster inom skorstensfejeri, ventilation och brandinspektioner samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ventilation
Org.nr: 556986-2328
Företagsform: Aktiebolag