Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Meadowstream AB

"Konsultverksamhet inom affärsutveckling, företagsledning generellt och teknisk konsultation inom främst kemirelaterad industri. Akupunktur och därmed förenlig verksamhet. Innehav och förvaltning av värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Akupunktur - Konsult
Org.nr: 556982-5135
Företagsform: Aktiebolag