Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Heartex, Första Hjälpen AB

"Aktiebolaget ska bedriva utbildning och föreläsningar till alla i samhället och även utanför Sverige. Bolaget skall på olika sätt öka kunskapen om första hjälpen, hjärtlungräddning och friskvård, genom utbildningsinsatser, samt försäljning av hjärtstartare, första hjälpenmaterial och desinfektionsmaterial. Bolaget skall genom forskning och'eller utveckling, verka för att förbättra utbildningsnivån i första hjälpen internationellt och lokalt. Bolaget skall i samband med utbildningar i vissa fall tillhandahålla boende, samt arrangera möten och konferenser."
Finns i branscher på Wedoo: Friskvård - Föreläsningar - Konferenser - Mässarrangörer
Org.nr: 556977-1578
Företagsform: Aktiebolag