Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Peter Steer AB

"Bolaget avser bedriva konsultverksamhet och utbildningsverksamhet inom hälsovård och sjukvård. Bolaget skall även bedriva vaccination. Bolaget avser bedriva friluftsliv och idrott och därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet skall vara utveckling av innovationer. Bolaget skall även bedriva handel och förvaltning av värdepapper, förvaltning av fastigheter samt handel med sportutrustning och friluftsutrustning."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Hälsovård - Konsult - Vaccination
Org.nr: 556969-6544
Företagsform: Aktiebolag