Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BjoPro AB

"Bolaget ska bedriva enligt följande samt därmed förenlig verksamhet: -Utveckling, tjänster och konsultverksamhet inom programmering och tekniska områden. -Utveckling, tillverkning, service och handel av styr-regler och bio teknik, elektronikkonstruktion, automatisering, datorer, IT, webbprogram, datorprogram, appar för telefoner och surfplattor. -Utbildning inom första-hjälpen, brandskydd, väg, förflyttning och transport. -Uthyrning av personal -Äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt annan lös eller fast egendom. -Byggnadsplåtslageri. -Svets och smide. -Uthyrning av maskiner samt utrustning inom verkstad, bygg och anläggning. -Fastighetsskötsel. -Transporter. -Byggnadsverksamhet. -Bygg och anläggning."
Org.nr: 556959-4301
Företagsform: Aktiebolag