Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

WEEI Nigell AB

"Aktiebolaget ska bedriva utveckling och forskning vad gäller miljö- och energilösningar inom fastighetsbranschen samt konsultation och utförande av tekniska lösningar inom energi- området. Bolaget skall äga och förädla och utveckla fastigheter samt värdepapper och utföra entreprenadarbeten inom bygg och VVS samt installation av värmepumpar och andra tekniska lösningar inom energiområdet och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Värmepumpar
Org.nr: 556957-8197
Företagsform: Aktiebolag