Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ACO Redovisning AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, administration och ekonomiska konsultationer, förmedla fastigheter, hus, tomter, bostadsrätter och liknande samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556949-2100
Företagsform: Aktiebolag