Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Medicallt AB

"Försäljning o utveckling av skidspårsutrustning Skogstjänster så som röjning, småskalig gallring, trånga fällningar, hugga upp vindfälld skog, plantering, hugga gärdesgårdsvirke, gärdesgårdsbygge Timring o annan träbearbetning Medicinsk information på konsultbasis. Friskvård, Vasaloppsläger både cykel o skidor. Teambuilding, Vasaloppsläger både cykel o skidor. Sjukvård som sjuksköterska Försäljning av ved"
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Friskvård - Information - Konsult - Teambuilding - Timring - Ved
Org.nr: 556936-3590
Företagsform: Aktiebolag