Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arollini AB

"Bolaget skall bedriva dataprogramtillverkning, försäljning av dataprogram och datorer samt utbildning och konsultationer i anslutning härtill, handel med hästar och hästsportartiklar, skogsbruk, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Fastigheter - Hästar
Org.nr: 556933-6711
Företagsform: Aktiebolag