Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vili AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom IT, utveckla mjukvaruprodukter, tillhandahålla utbildning, samt be- driva grafisk produktion och porträttfotografering, ävensom äga och förvalta värdepapper och utöva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Porträttfotografering
Org.nr: 556916-5680
Företagsform: Aktiebolag