Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Svenska Geoterm AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet för och handel med värmepumpar jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Provisionshandel - Värmepumpar
Org.nr: 556913-8141
Företagsform: Aktiebolag