Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Andreas Wilhelmsson AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom försäljning, IT, föreläsning och ledningsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Konsult
Org.nr: 556912-3614
Företagsform: Aktiebolag