Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trygghet & Omsorg i Väsby AB

"Företaget ska huvudsakligen bedriva medicinskt arbete inom vård och omsorg. Exempel på detta är hemtjänst, hemsjukvård och enskilda medicinska uppdrag i form av konsultationer och rådgivning. Vi kommer driva ett kök för produktion och leverans till våra patienter'brukare. Detta kök kommer även ha möjlighet att bespisa våra klienter i en matsal om'brukarenpatienten önskar det. Möjlighet ska även finnas för anhöriga att få del i bespisningen. Vi kommer ha kulturella 'aktiviteterunderhållning för våra brukare'patienter såsom mat, musik och historia. Det kommer att ske en utbildningsverksamhet inom vård och omsorg men även inom andra områden där vår kunskap kan förmedlas."
Finns i branscher på Wedoo: Kök - Mat - Rådgivning
Org.nr: 556901-7014
Företagsform: Aktiebolag