Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kågal AB

"Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, handel med byggmaterial, transport av gods och varor, flyttverksamhet, städning och övriga hushållsnära tjänster, förvaltning av fastigheter samt övrig därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556898-5013
Företagsform: Aktiebolag