Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ballabarn AB

"Bolaget ska bedriva fotografering, fotoframställning, grafisk formgivning, bild, illustration, författarskap, bokutgivning, produktutveckling och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556894-4960
Företagsform: Aktiebolag