Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Psykoterapirummet i Umeå AB

"Aktiebolaget ska bedriva individualterapi, parterapi, parsamtal, krissamtal, familjeterapi, familjerådgivning, rehabiliteringssamtal, utbildningsterapi, utbildning, handledning samt konsultation samt även äga och förvalta lös och fast egendom och därmed fören lig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Familjeterapi - Parterapi
Org.nr: 556894-1644
Företagsform: Aktiebolag