Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Speceriet Sverige AB

"Bolaget verksamhet skall bestå i försäljning av kaffe, te, praliner och liknande varor gentemot dagligvaruhandeln och tillhandahållandet av utbildning avseende försäljningsteknik mot dagligvarubranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom inklusive värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Kaffe
Org.nr: 556890-6654
Företagsform: Aktiebolag