Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmestugan AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är bedriva utveckling och tillverkning av och handel med produkter och tjänster med inriktning mot värme, tappvarmvatten, värmepumpar och solenergi samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget även bedriva fastighetsförvaltning och konsultverksamhet inom produktutveckling industridesign och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Värmepumpar
Org.nr: 556879-4761
Företagsform: Aktiebolag