Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

SBS Reklam AB

"Bolaget ska bedriva produktion och försäljning av reklamartiklar, sälja, trycka och brodera arbets- och proflkläder, bedriva bilverkstad, montering av solskydd på fastigheter och fordon, förvalta fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilverkstad - Fastigheter - Solskydd
Org.nr: 556869-8608
Företagsform: Aktiebolag