Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Alm & Vik AB

"Företaget ska bedriva verksamhet inom elektronikbranschen genom att konstruera hård- och mjukvara. Utöver detta är företaget även verksamt inom byggbranschen och ska utföra ny- och ombyggnationer markarbete, snickeri, måleri, plattsättning, VVS, och ventilation. Företaget ska även utföra fastighetsunderhåll i form av snöplogning, trädfällning och vedklyvning samt konsultation och allmänt fastighetsunderhåll. Företaget ska förvärva fastigheter och hyra ut dessa samt i samband med detta erbjuda catering."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult - Plattsättning - Snickare - Snickeri - Trädfällning - Ventilation
Org.nr: 556868-2677
Företagsform: Aktiebolag