Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HA Ventilation Teknik AB

"Bolaget ska bedriva installationer, service och tillverkning av huvudsakligen ventilationsinstallationer, bedriva tekniskt utvecklingsarbete inom ventilation, äga och förvalta aktier och andelar samt bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Kapitalförvaltning - Ventilation
Org.nr: 556868-1406
Företagsform: Aktiebolag