Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Swedish Scientific Consulting AB

"Företaget vänder sig främst till tillverkare av ortopediska implantat, i synnerhet tillverkare av ledproteser. Företaget ger rådgivning till olika tillverkare avseende forskning kring och utveckling av produkter, därutöver anordnas kurser och föreläsningar som vänder sig till användare av specifika implantat. Även praktisk handledning vid operationer samt detaljerad instruktion avseende operationsteknik tillhandahålls. Företaget vänder sig också till forskare verksamma inom det ortopedkirurgiska fältet. Här ges rådgivning angående utformning av vetenskapliga studier, hjälp med bearbetning av data samt stöd författande av vetenskapliga artiklar."
Finns i branscher på Wedoo: Data - Föreläsningar - Implantat - Kurser - Rådgivning
Org.nr: 556867-5192
Företagsform: Aktiebolag