Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Henricsson & Ståhl AB

"Bolaget skall bedriva hushållsnära tjänster, bygg, transporttjänster, konsulttjänster inom personlig utveckling och naturbruk samt därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556862-4232
Företagsform: Aktiebolag