Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MPP Sverige AB

"Aktiebolaget ska bedriva handel och tillverkning av (ADR) transportbehållare och förvaringscisterner jämte därmed förenlig verksamet, äga och förvalta fast och lös egendom samt handel och tillverkning av formsprutade plastprodukter såsom ställfötter och vibrationsdämpare för hushållsmaskiner och värmepumpar."
Finns i branscher på Wedoo: Plastvaruindustri - Värmepumpar
Org.nr: 556857-0179
Företagsform: Aktiebolag