Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

DeBrand Sverige AB

"Bolaget ska bedriva konsultationer inom områdena brandskydd och byggnadsteknik samt övrig riskhantering, konceptutveckling, handel och forskning kring produkter och system inom ovanstående områden samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Bygg - Konsult
Org.nr: 556851-4052
Företagsform: Aktiebolag