Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

E.L.J. Produktion AB

"Bolaget ska utföra och förmedla underhållning, utbildning, film, reklam, fonogram, uthyrning av kostym och rekvisita samt äga och förvalta anläggningstillgångar därför. Handha förvaltning av värdepapper, dock ej bank- eller fondkommissionärsrörelse samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Kostym
Org.nr: 556848-2102
Företagsform: Aktiebolag