Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lindberg Patent AB

"Konsultation och undervisning inom patenträtt och patentrelaterade frågor, samt handläggning av patentärenden."
Finns i branscher på Wedoo: Patentbyråer - Undervisning
Org.nr: 556846-6923
Företagsform: Aktiebolag