Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Empire Media Sweden AB

"Reklam, PR, Mediabyrå & annonsförsäljning, konsultverksamhet inom affärsutveckling, konsultverksamhet inom förmedling av kommersiella lokaler och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Annonsförsäljning - Fastigheter - Förmedling
Org.nr: 556836-8558
Företagsform: Aktiebolag