Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Inter Agro Bios AB

"Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av växtskyddsmedel och tillsattsmedel till grönytor, jordbruk, fruktodling och växthus samt annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Partihandel - Växthus
Org.nr: 556836-8277
Företagsform: Aktiebolag