Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Wendel & Friends AB

"Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt via ägande av aktier bedriva detaljhandel med kläder, accessoarer, smycken, skor och interiörer ävensom förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Accessoarer - Kläder - Provisionshandel - Skor - Smycken
Org.nr: 556830-6038
Företagsform: Aktiebolag