Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Erik Fröberg Creativeweb AB

"Bolagets verksamhet är försäljning av tjänster och produkter inom IT-branschen. Bolaget ska även bedriva entreprenad inom el, och ventilation med ny-, till och ombyggnad inom fastigheter. Bolaget ska även bedriva fastighetsservice. Bedriva handel med och uthyr ning av maskiner, inventarier samt annan utrustning som hänför sig till branscher inom IT och byggsektorn samt idka med ovan angivna områden förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom inom och utom landet samt annan i samband därmed stående verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult - Ombyggnad - Ventilation
Org.nr: 556829-1842
Företagsform: Aktiebolag