Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lantmännen Swedish Oats AB

"Bolaget ska arbeta för en konkurenskraftig produktion av svensk havre och havreprodukter jämte bedriva handel med övriga spannmålsprodukter inkluderande havre, utveckling, marknadsföring och information avseende övriga spannmålsprodukter inklusive havre samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Marknadsföring - Religiösa samfund
Org.nr: 556813-6773
Företagsform: Aktiebolag