Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sparbanken Alingsås AB

"Föremålet för bankens verksamhet är att bedriva bankrörelse och finansiell verksamhet och därmed förenlig verksamhet. Banken får således bedriva sådan bankrörelse som anges i 1 kap 3 § lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse jämte sådan finansie ringsverksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed och som anges i 2 kap 1 § 1-2 samt 4-5 p lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt bedriva sådan pensionssparrörelse som anges i 1 kap 4 § lag (1993:931) om individuellt pensions- sparande."
Finns i branscher på Wedoo: Bank
Org.nr: 556809-0855
Företagsform: Bankaktiebolag