Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GJ Tekin AB

"Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet genom direkt ägande eller via dotterföretag jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Restauranger
Org.nr: 556797-6385
Företagsform: Aktiebolag