Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stavbom de Wall Mediaproduktion AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är huvudsakligen reklam och media med inriktning på profilering och formgivning både som tryck och digitalt, försäljning, utbildning och produktion inom media- och reklamområdet, konsultverksamhet inom IT och därmed förenlig verksamhet samt förvaltning av värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Formgivning - Tryck
Org.nr: 556792-0482
Företagsform: Aktiebolag