Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MaBa Redovisning AB

"Bokföring, redovisning, bokslut och upprättande av årsredovisning och årshandlingar i samband med bokslut. Skatterådgivning, ekonomisk rådgivning och konsultationer. Värdepappershantering samt därmed förenlig verksamhet"
Finns i branscher på Wedoo: Redovisning - Rådgivning
Org.nr: 556791-5250
Företagsform: Aktiebolag