Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

KOLMED INTERNATIONAL AB

"Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva video- och bildproduktion för undervisning, terapi och dokumentation. Vidare skall bolaget bygga, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper, samt bedriva import, export och handel med medicinsk teknisk anknytning, livsmedel och äldre bilar."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Fastigheter - Terapi - Undervisning
Org.nr: 556773-4479
Företagsform: Aktiebolag