Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Estetico Sverige AB

"Bolaget ska bedriva handel med varor avseende inredning, äga och förvalta fast egendom, aktier, andelar och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Inredning
Org.nr: 556770-0868
Företagsform: Aktiebolag