Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Svenska Ögruppen AB

"Bolaget ska bedriva inköp, försäljning och reparation av båtar och motorer samt andra maskiner och fordon inom trädgård, jordbruk,entreprenad, snickeri och lyftkranar. Bedriva installation, konsultation och försäljning av marinoch fordonstillbehör och marinteknisk utrustning. Bedriva dyk-, bärgnings- och bogseringsarbeten till sjöss. Bedriva svetsarbeten, schaktarbeten, plogning, skogsvård samt berg- och sprängtekniska arbeten och utveckling. Bedriva bokföringstjänster och konsultation inom ekonomi. Bedriva aktviviteter, konsultation och försäljning inom hälsa, hobby och fritid. Bedriva tillverkning, bearbetning och montage av reklammaterial, såsom logotyper, trycksaker samt bil- och båtdekor. Bedriva transporter med kranbil. Bedriva arrangemang av företagsevent. Äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Företagsevent - Konsult - Kranbil - Logotyper - Massage - Reklambyråer - Snickeri
Org.nr: 556765-9213
Företagsform: Aktiebolag