Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

R.A Bud i Sverige AB

"Bolaget ska utföra frakter och transporter med bil över hela Norden. Bolaget ska bedriva all sorts affärsverksamhet och konsult- verksamhet mot framförallt hem och hushållsmarknaden samt även mot företagsmarknaden. Bolaget ska även äga och förvalta fastigheter, samt kunna äga och förvalta aktier och aktie- relaterade instrument. Bolaget ska även syssla med inneklimat och energibesparings- åtgärder för företag och hushåll. Bolaget ska bedriva försäljning av främst värmepumpar, vvs detaljer, elektriska apparater samt övrigt material och tjänster inom energiområdet. Bolaget ska även tillhandahålla konsult-tjänster inom energi och värmebesparingsåtgärder."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult - Värmepumpar
Org.nr: 556743-7073
Företagsform: Aktiebolag