Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Agex AB

"Bolaget ska bedriva målerikonservatorsverksamhet, förgyllning och rammakeri, sälja konst, designade föremål, antikviteter och tillbehör till framställning och exponering av konst. Bedriva transport och åkerirörelse samt därmed förenlig verksamhet. Konstgalleri, hyra ut lokaler samt tillbehör till konstnärer och konsthantverkare samt annan därmed förenlig verksamhet, hålla utbildningar, utföra grafisk produktion.Tillhandahålla konsultativa tjänster till den finansiella industrin samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Antikviteter - Förgyllning - Konst - Kontorsmaterial - Transport
Org.nr: 556743-2736
Företagsform: Aktiebolag

Postadress
Box 75
184 21 Åkersberga

Besöksadress
Box 75
184 21 Åkersberga

Tel: 08-6605000