Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandkonsulten Malmquist AB

"Verksamheten skall bestå av konsultationer inom området förebyggande brandskydd och liknande verksamhet. Företaget skall även inneha fastighetsförvaltning och fastighetsservice liksom social verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd
Org.nr: 556737-8483
Företagsform: Aktiebolag