Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gästrike Värmepump & Kyla AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att idka försäljning och service av värmepumpar, kylinstallationer och uthyrning av komfortkyla, elinstallationer, bygg- och VVS-arbeten samt förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Värmepumpar
Org.nr: 556735-3478
Företagsform: Aktiebolag