Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Micro Delta T AB

"Bolaget ska utveckla och marknadsföra metoder för förbättring av värmeöverföring i värmeväxlare av alla slag för användning i t ex kylanläggningar, värmepumpar, kylning av elektronikprodukter och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556722-8316
Företagsform: Aktiebolag