Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Advanced Institute of Management i Malmö AB

"Bolaget ska direkt och indirekt via bolag, på konsultbasis bedriva utbildning företrädesvis inom ledarskap, organisationsutveckling och marknadsföring, utföra företagsanalyser och medverka vid försäljning av företag samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsföring
Org.nr: 556718-9385
Företagsform: Aktiebolag