Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nils Hedin Tryck i Stockholm AB

"Bolaget ska bedriva tryckeriverksamhet och framställning av trycksaker, konsultarbeten inom foto- och tryckeribranschen, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bosättning - Tryck
Org.nr: 556713-1635
Företagsform: Aktiebolag