Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ergovan Communication Scandinavia AB

"Bolaget kommer att tillhandahålla konsulttjänster inom Call Center verksamhet samt tjänstesektorn. Utbildning- allt från kommunikatörutbildningar till personlig utveckling. Marknadsanalys- bolaget kommer att ta fram olika metoder sedan kunna analysera om aktuella produkter eller tjänster för kundens räkning. Marknadsföring- Bolaget kommer att hjälpa kunderna med marknadsfö ring så kostnadseffektivt som möjligt och med så många kanaler som möjligt. Försäljning- Erbjuda kunderna en offensiv försäljning inom Call Center samt tjänstesektorn med olika typer av produkter och tjäns ter. Denna del av verksamheten kommer att vara uppdelad i 3 punkter, försäljning, uppföljning och rapportering."
Org.nr: 556707-2821
Företagsform: Aktiebolag