Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Holm & Blomstrand Consulting AB

"Bolaget skall erbjuda konsulttjänster avseende ledar- och organisationsutveckling, personalarbete, fritid- och friskvård, elektrisk mätteknik, styr- och reglerteknik, redovisning samt idka handel och förvaltning av värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Friskvård - Konsult - Konsulttjänster - Redovisning
Org.nr: 556700-4584
Företagsform: Aktiebolag